Loading color scheme

Świetlica Środowiskowo-Terapeutyczna realizowana z projektu „Rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Głusk” 

Świetlica Środowiskowo-Terapeutyczna realizowana z projektu „Rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Głusk”  działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00 na terenie Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce. Projekt realizowany jest od lipca 2018 roku.

Placówka obejmuje opieką piętnastu uczestników i wspiera wszechstronny rozwój wychowanków poprzez wzmacnianie osobowości młodych ludzi, realizację celów edukacyjnych i rozwojowych.  Promowanie zdrowego stylu życia. Udzielanie systematycznej pomocy w przezwyciężaniu trudności w nauce, prowadzone są działania edukacyjne i wychowawcze. Wspieranie wychowawczej roli rodziny w rozwoju dziecka w środowisku naturalnym. Rozwinięcie u podopiecznych umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życia codziennego i rozwiązywania konfliktów. Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Wyrabianie i utrwalanie prawidłowych nawyków higieny.

Dodatkowo w świetlicy realizowane są zajęcia specjalistyczne: zajęcia z psychologiem, plastykoterapia,  gimnastyka korekcyjna,  choreoterapia, trening umiejętności społecznych oraz zajęcia logopedyczne. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć.

> > Plan Świetlica-Terapeutyczna < <