Loading color scheme

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

logo

logo euro fundusze

Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce przystąpiła do projektu pt. „Wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych Gminy Głusk” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet X Lepsza edukacja, Działanie 10.3 Kształcenie ogólne,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

W ramach realizacji projektu w szkole:

 • zostanie wdrożony Model Dostępnej Szkoły
 • nauczyciele wezmą udział w warsztatach w zakresie edukacji włączającej
 • prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne dla uczniów:
 • zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze (10 gr. x 1 godz./ tyg. przez 60 tygodni, 2 gr. x 2 h/tyg. przez 60 tyg.)
 • zajęcia rozwijające zainteresowania językowe (2 gr. x 1 godz./tyg. przez 60 tygodni)
 • zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje społeczno-emocjonalne (11 gr. x 1 godz./tyg. przez 60 tygodni, 4 gr. x 2 godz./tyg. przez 60 tygodni)
 • zajęcia rozwijające zainteresowania z robotyki i programowania (6 gr. x 1 godz./tyg. przez 60 tygodni)
 • zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (9 gr. x 1 godz./tyg. przez 60 tygodni)
 • zajęcia metodą projektów interdyscyplinarnych (4 gr. x 1 godz./tyg. przez 60 tygodni)
 • zakupione zostaną pomoce dydaktyczne
 • zostanie utworzony Szkolny Ośrodek Mini-Kariery, gdzie prowadzone będzie doradztwo indywidualne i grupowe
 • uczniowie klas VII i VIII wezmą udział w zajęciach warsztatowych w zakładach pracy
 • prowadzone będzie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w zakresie stymulowania rozwoju uczniów poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych dla uczniów
 • rodzice i prawni opiekunowie uczniów objętych wsparciem w projekcie będą mogli skorzystać z Międzyszkolnego Punktu Porad i Konsultacji w celu uzyskania porad w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • nauczyciele wezmą udział w szkoleniach w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Projekt realizowany jest od 01.01.2024 r. do 28.02.2026 r.

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 6 marca 2024 r. i będzie trwała do 5 kwietnia 2024 r.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji  zamieszczonym poniżej. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych u Koordynatora szkolnego.

Kontakt do Koordynatora szkolnego:

Anna Jakimowicz, tel. 81 7512174, e-mail: anna.jakimowicz@kalinowka.eu

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami:

Regulamin_rekrutacji_do_projektu

Zał._1a_uczeń

Zał._1b_nauczyciel

Zał._1c_rodzic_opiekun_prawny

Zał._nr_2a_uczeń

Zał._nr_2b_nauczyciel

Zał._nr_2c_rodzic_opiekun_prawny

Zał._nr_3_SP_w_Kalinówce

Zał._nr_4_Regulamin_Komisji_Rekrutacyjnej