Loading color scheme

 

2018_10_spk_1

DYREKTOR

Małgorzata Guellard

 

WICEDYREKTOR

Anna Jakimowicz
Joanna Okuń

 

PRACOWNIK ADMINISTRACJI

Alicja Bieniek
Kinga Krzywicka
Agnieszka Rapa

 

NAUCZYCIEL

Aleksandra Adamek

nauczyciel wychowania do życia, psycholog

Sylwia Andrearczyk

nauczyciel biologii, chemii, przyrody

Agnieszka Barszczyk

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Izabela Brzezińska nauczyciel wychowania przedszkolnego
Dorota Cękalska

nauczyciel języka polskiego

Michał Chyliński

nauczyciel wychowania fizycznego

Beata Dziuba

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Joanna Felke

nauczyciel języka polskiego

Paulina Gajda-Solan

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Halina Gąszczyk-Zamojska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Katarzyna Godyńska

nauczyciel języka niemieckiego

Angelika Grząśko

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Jolanta Jabłońska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Renata Jakóbczak

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, rewalidacji

Helena Jeżowska

nauczyciel współorganizujący proces kształtowania

Agnieszka Krasoń

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Anna Kusak

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kinga Ligocka-Komornik

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Marzena Mańko

nauczyciel języka polskiego, świetlicy szkolej

Agata Mikołajczyk nauczyciel matematyki
Ewa Mitrus-Ślemp

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Ewa Nieściur

nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacji

Paulina Olszewska

nauczyciel świetlicy szkolnej

Liliana Orzechowska nauczyciel religii
Magdalena Pętala nauczyciel bibliotekarz
Joanna Piasecka

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Grażyna Piórkowska nauczyciel historii
Monika Popławska

nauczyciel języka angielskiego

Łukasz Run

nauczyciel informatyki, techniki

Marzena Sagan nauczyciel chemii, fizyki
Mirona Sawicka

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Mariola Skoczylas

nauczyciel języka polskiego

Katarzyna Skórska

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Paulina Sugier-Dąbska

nauczyciel świetlicy szkolnej

Aneta Surmacz-Kamińska

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Agnieszka Szydłowska nauczyciel matematyki
Magdalena Szymańska

nauczyciel rewalidacji, świetlicy szkolnej

Paweł Tokarski

nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa

Agnieszka Tyniec

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki, doradztwa zawodowego

Dawid Wąsala nauczyciel religii
Weronika Wojtysiak logopeda
Agnieszka Wolińska

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Monika Zielińska

nauczyciel wspomagający

Stanisław Zych psycholog

 

POMOC NAUCZYCIELA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

Agata Chmiel
Anna Run

 

PRACOWNIK OBSŁUGI

Justyna Poręba
Beata Wierzbicka
Marzena Brodaczewska
Egeniusz Chyliński
Antonina Ćwikła
Anna Fijałkowska
Marzena Kocemba
Beata Krępa
Barbara Prokopowicz
Joanna Szumiło
Anna Węcławek
Helena Wyszogrodzka