Loading color scheme

Rekrutacja

REKRUTACJA

Rekrutacja w Szkole Podstawowej w Kalinówce odbywa się
06.02.2023 - 24.02.2023

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
do 08.03.2023

Podanie do publicznej wiadomości
09.03.2023

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
10.03.2023-15.03.2023

Składanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym w Szkole Podstawowej w Kalinówce odbywa się 
od 04.05.2023 - 12.05.2023

Zarządzenie Nr 18/23 Wójta Gminy Głusk z dnia 31 stycznia 2023 r.  

 Od 01 lutego 2023 przyjmowane są wnioski rekrutacyjne do Oddziału Przedszkolnego i I klasy Szkoły Podstawowej. Wnioski rekrutacyjne rodzice składają w sekretariacie szkoły lub droga mailową na adres sekretariat@kalinowka.eu

Zapisy uczniów do świetlicy na rok szkolny 2023/2024 trwają do końca maja 2023 r. Wypełnione Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy proszę składać w sekretariacie szkoły. Aneksy do  Karty  zgłoszenia  ucznia do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024 będzie można złożyć we wrześniu 2023 r.


DOKUMENTY DO ŚCIĄGNIĘCIA
 

Dokumenty rekrutacyjne do ŚWIETLICY

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej szkoly podstawowej.doc

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Wniosek kandydata do szkoly podstawowej.doc

Regulamin rekrutacji oddzial przedszkolny.doc

Wniosek do oddzialu przedszkolnego.doc

Wniosek do oddzialu przedszkolnego (dyżur wakacyjny).doc

Wniosek do oddzialu przedszkolnego (dyżur).doc

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego / klasy I

 

KOMUNIKATY I KLAUZULY INFORMACYJNE

Komunikat - wniosek rekrutacyjny do oddziału przedszkolnego

Komunikat - wniosek rekrutacyjny do klasy 1 szkoły podstawowej dla dzieci spoza obwodu szkoły

Komunikat - zgłoszenie dziecka do klasy 1 szkoły podstawowej

 

DOKUMENTY MEN DLA RODZICÓW

 

UWAGA - do każdego wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka