Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Data

Tematyka

10.09.2018

/poniedziałek/

Zebranie ogólne rodziców.

 I spotkanie rodziców z wychowawcami oddziałów.

godz. 17.00

19.11.2018

/poniedziałek/

Zebrania/ konsultacje dla rodziców.

godz. 17.00 – sala gimnastyczna

20.12.2018

/czwartek/

II spotkanie rodziców z wychowawcami oddziałów, poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

godz. 17.00

30.01.2019

/środa/

    III spotkanie z wychowawcami, podsumowanie
I semestru.

godz. 17.00

28.03.2019

/czwartek/

Konsultacje dla rodziców.

16.00 – 18.00

21.05.2019

/wtorek/

IV spotkanie rodziców z wychowawcami poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych

godz. 17.00?>