Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

Data

oddział

Tematyka

07.09.2017  /czwartek

0 – III sp

Zebranie ogólne rodziców.

 I spotkanie rodziców z wychowawcami oddziałów.

godz. 17.00

08.09.2017 /piątek

IV – VII sp

2 – 3 gimn.

13.11.2017 /poniedziałek

0 – III sp

IV – VII sp

2 – 3 gimn.

Konsultacje dla rodziców.

16.00 – 18.00

20.12.2017

/środa

-

II spotkanie rodziców z wychowawcami oddziałów, poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

godz. 16.45

21.12.2017 /czwartek

3 gimn.

25.01.2018

/czwartek

IV – VII sp

2 – 3 gimn.

    III spotkanie z wychowawcami, podsumowanie I semestru.

godz. 17.30

12.02.2018 /wtorek

0 – III sp

05.04.2018  /czwartek

0 – III sp

Konsultacje dla rodziców.

16.00 – 18.00

06.04.2018  /piątek

IV – VII sp

2 – 3 gimn.

21.05.2018

/poniedziałek

IV – VII sp

2 – 3 gimn.

IV spotkanie rodziców z wychowawcami poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych

godz. 17.30

?>