PODSUMOWANIE PROJEKTU „KOMPETENTNE SZKOŁY GMINY GŁUSK”

Projekt był  ogromny!!! Zajęcia dodatkowe odbywały się po zajęciach lekcyjnych i było ich bardzo, bardzo dużo. Niech przemówią liczby – od listopada odbyło się:

 

v     150 godzin zajęć języka polskiego w Szkole Podstawowej

v     150 godzin zajęć języka polskiego w Gimnazjum

v     150 godzin zajęć matematyki w Szkole Podstawowej

v     150 godzin zajęć matematyki w Gimnazjum

v     60 godzin zajęć języka angielskiego w Szkole Podstawowej

v     180 godzin zajęć języka angielskiego w Gimnazjum

v     120 godzin zajęć języka niemieckiego w Szkole Podstawowej

v     120 godzin zajęć języka niemieckiego w Szkole Podstawowej

v     180 godzin zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej

v     75 godzin zajęć z doradcą zawodowym w Gimnazjum

v     75 godzin zajęć z psychologiem w Gimnazjum

W zajęciach brali udział wszyscy uczniowie naszej szkoły:

- aby poprawić ocenę z przedmiotu,

- aby doskonalić umiejętności komputerowe i zdobyć Certyfikat ECCC,

- aby ukończyć kurs językowy z niemieckiego lub angielskiego,

- aby lepiej wybrać szkołę ponadgimnazjalną,

- aby lepiej przygotować się do Egzaminu lub Sprawdzianu.

Kto chciał – ten skorzystał !!! W tym roku szkolnym żaden uczeń nie powtarza klasy, nie ma ocen niedostatecznych i egzaminów poprawkowych. Wyniki Sprawdzianu Szóstoklasisty i Egzaminu Gimnazjalnego są bardzo dobre.

W projekcie „Kompetentne szkoły Gminy Głusk” pracowali z nami nasi nauczyciele:

Pani Anna Jakimowicz, Pani Dorota Matuszewska, Pani Agnieszka Szydłowska.

Lektorzy Centrum Kształcenia i Innowacji w Lublinie:

Pani Aneta Duszyńska, Pani Ewa Zderkiewicz, Pani Dorota Żyśko, Pan Rafał Dzioba.

Informatyki uczyła Pani Halina Kuromska z firmy Syntea SA w Lublinie.

Zajęcia Szkolnego Ośrodka Kariery prowadziły:

Doradca zawodowy – Pani Agnieszka Tyniec, psycholog – Pani Agnieszka Kośkiewicz.

Koordynatorem projektu była Pani Joanna Felke.

A po ciężkiej pracy – zasłużone wakacje !!!

?>