Dokumenty rekrutacyjne do projektu "Szkoły sukcesu Gminy Głusk" do pobrania w formacie docx.

Czytaj Więcej

Tytuł projektu: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim
Nr projektu: UDA-POKL.03.05.00-00-199/12-00

Nasza szkoła jako jedna z 83 placówek w Powiecie Lubelskim została objęta działaniami projektu pt. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj Więcej

Projekt był  ogromny!!! Zajęcia dodatkowe odbywały się po zajęciach lekcyjnych i było ich bardzo, bardzo dużo. Niech przemówią liczby – od listopada odbyło się:

Czytaj Więcej

Czym jest program "Cyfrowa szkoła"?

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła", jest realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 r.

Czytaj Więcej

W ramach rządowego programu „Cyfrowa szkoła” na potrzeby Zespołu Szkół w Kalinówce zakupiono sprzęt technologii TIK, którego wartość księgowa wynosi 170 950,00 zł.

Czytaj Więcej
?>