Loading color scheme

Wydatki/Działalność

Sprawozdanie z działań RR w roku szkolnym 2019/20

1.    17 września 2019  I zebranie Rady Rodziców – wybór nowego Prezydium, ustalenie składki RR oraz zaplanowanie najbliższych działań.

2.  wrzesień 2019 Zebranie Prezydium Rady Rodziców – ustalenie zadań, działań oraz wydatków na I semestr

3.  wrzesień 2019 Spotkanie z Dyrekcją Szkoły – omówienie zagadnień z zebrania i wspólnych działań na I semestr

4. 16-17 września 2019 – z inicjatywy RR zbiórka gier i zabawek dla oddziałów przedszkolnych wśród rodziców i uczniów

5. wrzesień 2019 - powstanie czytelnego rozkładu jazdy w postaci mapki z zaznaczonym przystankami i trasą pod naciskiem i konsultacjami z RR

6. wrzesień 2019 - rozmowa z Panią Grzywaczewską (Dyrektor Wydziału Oświaty w Urzędzie Gminy) w sprawie dziennika elektronicznego – rozstrzygniecie przetargu do końca grudnia 2019, wdrożenie dziennika od stycznia/lutego

7.  15 października 2019 -  uroczysty Dzień Edukacji Narodowej/Dzień Nauczyciela, przedstawienie specjalnego programu przez uczniów,  życzenia i kwiaty dla nauczycieli, upieczone ciasta na oficjalny poczęstunek

8. październik 2019 - spotkanie z Panią Dyrektor Szkoły – omówienie najbliższych działań, potrzeb, powstanie tablicy ogłoszeń, ustalenie terminu składania skarg i wniosków do dyrekcji szkoły (w poniedziałki w godz. 14:00-15:30)

9. listopad 2019 - ślubowanie na przedszkolaka – RR zasponsorowała drobne upominki dla dzieci

10. listopad 2019 - konkurs Polska w Sercu Naszej Rodziny w naszej szkolenagrody dla najlepszych prac

11. 25 listopada 2019 - zebranie RR i prezydium – podsumowanie wniosków i działań z ostatniego zebrania, omówienie najbliższych działań i tematów z dyrekcją Szkoły, podsumowanie wpłat na składkę RR (z 24 oddziałów 16 dokonalo 100% wpłat w terminie do końca października )

12. 28 listopada 2019 - zabawa Andrzejkowa i dyskoteka szkolna – młodsze oddziały w salach a starsze wspólna dyskoteka: przygotowanie napojów, owoców, naczyń jednorazowych, pieczenie ciasta, sponsorowanie nagród dla uczniów za udział w zabawach andrzejkowych, nadzór opiekuńczy

13. grudzień 2019 - pomoc w zbieraniu żywności w Świątecznej Zbiórce Żywności w Delikatesach w Kalinówce

14. grudzień  2019  Spotkanie z Panią Dyrektor Szkoły  – poruszane tematy: parkowanie/parking/ruch przy szkole, szatnia- szafki dla uczniów,  dziennik elektroniczny, Mikołajki, konkursy szkolne

15. 06 grudnia 2019 - zaproszenie Św. Mikołaja do Szkoły –  witanie wszystkich dzieci przy wejściu do szkoły, rozdawaniesłodkich upominków, wizyta w najmłodszych oddziałach w szkole z paczkami przygotowanymi przez rodziców z oddziałów przedszkolnych

16. 19 grudnia 2019 - jasełka w szkole, sponsorowanie elemenów dekoracji/wystroju 

17. 27-31 grudnia 2019 - Kolędowanie Misyjne – wspólne kolędowanie rodziców i nauczycieli oraz zbiórka pieniędzy na cele misyjne, przekazanie środków do parafii, w nagrodę dla dzieci otrzymały słodycze

18. styczeń 2020 - Dzień Babci i Dziadka  w zerówkach i oddziałach przedszkolnych, udział w spotkaniu

19.  08-09 stycznia 2020 - zabawy karnawałowe i dyskoteka – obsługa, udział w zabawach tanecznych  (napoje, ciasta,  owoce, naczynia jednorazowe), sponsorowanie nagrody za udział w konkursach

20. 21 lutego 2020 - Tłusty czwartek, przygotowanie dla każdego ucznia, grona pedagogicznego i pracowników szkoły po pączku – zakup 600 poczków

21. 11 marca 2020 Zebranie RR – odwołane z powodu pandemii

22. marzec/ kwiecień 2020 - stały kontakt z dyrekcją szkoły – wprowadzenie wszystkich lekcji online

23.  czerwiec 2020 - przygotowanie oceny pracy dla 7 nauczycieli

24. 26 czerwca 2020 - zakończenie roku szkolnego na boisku szkolnym, zakup nagród dla dzieci, książki, dyplomy. Zakup i wręczenie kwiatów i upominu od RR dla Pani Zarzecznej z okazji odejścia na emeryturę.