Loading color scheme

Składka

Składka na Radę Rodziców

       Wysokość składki na semestr/rocznie  wynosi:

       25zł semestr / 50zł rocznie - pierwsze dziecko w szkole

       20zł semestr / 40 zł rocznie - drugie dziecko w szkole

       10zł semestr / 20 zł rocznie - trzecie i kolejne dziecko w szkole

       Składkę zbiera skarbnik klasowy.

Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty na Radę Rodziców ze względu na trudną sytuację finansową rodziny, prośbę można wysłać na adres RR lub przekazać informację do skarbnika klasowego.