Loading color scheme

Aktualności/Kalendarium

Dnia 09.09. odbyło się zebranie Rady Rodziców.  Poniżej znajdują się najważniejsze informacje ustalone na spotkaniu.

1.  Nowe prezydium:
Przewodniczący – Sławek Cichocki ,
Skarbnik – Piotr Zieliński,
Sekretarz – Marta Slavik, 
Członkowie – Dominika Karp Skomra, Tomasz Chalimoniuk, Jakub Bieniek 


2.  Składka roczna na fundusz RR od ucznia/dziecka
-  50 zł  - pierwsze dziecko w szkole, 
-  40 zł  - drugie dziecko w szkole,
-  20 zł – trzecie dziecko i kolejne w szkole 
Zwrot 10 zł za dziecko/ucznia  za 100% wpłaty w klasie na fundusz RR (zbiórka i przekazanie wpłat do skarbnika RR do 30.10.2020) - zwrot pieniędzy do skarbnika klasowego na wydatki w klasie/grupie


3.  Składka na materiały pomocnicze do świetlicy szkolnej 40 zł/rocznie/uczeń na konto Stowarzyszenia Nasza Szkoła - w załączniku ulotka/informacyjna
- dotyczy uczniów zapisanych i korzystających ze świetlicy szkolnej


4.  Sklepik szkolny będzie czynny na dotychczasowych zasadach - obsługa przez uczniów 


5.  Dziennik elektroniczny -  planowane uruchomienie od 01.10.2020 - na początku będzie działał równolegle z tradycyjnym dziennikiem


6.  Dyrektor szkoły przyjmuje skargi i wnioski w każdy poniedziałek w godzinach 14.00-15.30 


7.  Ubezpieczenie dziecka/ucznia składka 42 zł/rok w sekretariacie szkoły.


8.   Na wniosek rodziców parking przed wejściem głównym do szkoły został wyłączony z ruchu samochodowego dla rodziców w godzinach szczytu komunikacyjnego pod szkołą w godzinach 7.30 – 8.15 i 14.00 - 15.00 ze względu bezpieczeństwa uczniów/dzieci.


9.   Informacja o stypendium  dla najlepszych uczniów w szkole finansowane przez Gminę i Stowarzyszenia Nasza Szkoła ma być udostępniona na www szkoły.


10. Poruszono również następujące tematy:
- reżim sanitarny związany z COVID,
- autobus szkolny - będzie to konsultowane z Gminą ponieważ nie ma opiekuna w trakcie przejazdu,
- miejsca rowerowe - zapotrzebowanie ma być sprawdzone przez P. Dyrektor.

> > > UCHWAŁY < < <


KALENDARIUM

17.09. - spotkanie z Panią Dyrektor Małgorzatą Guellard
1. Ustalono, że potrzebne są jeszcze 3 stojaki na rowery.
2. Sprawdzono zapotrzebowanie autobusu - ilość dzieci, godziny przejazdu.
3. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na brak progu spowalniającego. Zostało to już zgłoszone do Gminy, ale RR jeszcze się do tego odniesie na spotkaniu w Gminie.
4. RR poprosiła o umieszczenie na stronie szkoły informacji o stypendiach - już zostało to zaktualizowane.
 
18.09. - spotkanie z Panią Anną Grzywaczewską oraz Panem Wójtem Jackiem Anasiewiczem
Poruszono następujące tematy:
1. autobus szkolny - prośba o opiekę w czasie przejazdu,
2. budowa przedszkola w celu uwolnienia przestrzeni co pozwoliłoby na likwidację zmianowości - rozmowa z Panem Wójtem Jackiem Anasiewiczem,
3. próg spowalniający przy szkole,
4. prośba o zwiększenie ilości etatów dla personelu sprzątającego w związku ze zwiększeniem obowiązków wynikających z reżimu sanitarnego związanego z COVID - rozmowa z Panem Wójtem Jackiem Anasiewiczem.
 
Informacja zwrotna z Gminy zostanie przekazana Radzie Rodziców w następnym tygodniu. 
 

Rozliczenie finansów za rok 2019/2020

Przychody:

  • Wpłaty                                          16 970zł
  • Zwroty za 100% wpłat                  3 100zł
  • Budżet na wydatki                        13 870zł

Wydatki:

- Dyskoteki i zabawy  szkolne (napoje, słodycze, owoce, naczynia jednorazowe, nagrody za udział w konkursach, wyposażenie sali podczas zabaw, itp ) - 2 394,96

- Produkty na oficjalne otwarcie sali gimnastycznej  (pompony, koszulki, bibuła , klej, itp.) - 996,92

- Wynajęcie Świętego Mikołaja plus słodycze batony dla każdego ucznia/nauczyciela/pracownika szkoły - 1060,48zł

- Pączki na tłusty czwartek dla każdego ucznia/nauczyciela/wszystkich pracowników szkoły - 1 094,50

- Transport dzieci - autobusy na zawody międzyszkolne - 850

- Nagrody na konkursy szkolne/zawody/wystawy, materiały plastyczne/pomocnicze do konkursów, upominki/nagrody dla dzieci na rozpoczęcie roku przedszkolnego/szkolnego,   dyplomy, teczki, listy, artykuły szkolne, kwiaty itp. - 2090,26 zł 

- Książki na zakończenie roku szkolnego dla każdego przedszkolaka/ucznia klas 1-3 i dla uczniów za specjalne osiągnięcia/wyniki/świadectwa z wyróżnieniem - 4296,20zł

Łącznie wydatki - 12 783,32zł

Pozostaje na następny rok szkolny - 1086,68