Loading color scheme

Akcja charytatywna na rzecz pomocy dla Rogu Afryki

W odpowiedzi na zorganizowaną przez UNICEF akcję mającą na celu pomoc mieszkańcom Afryki dotkniętej niespotykaną do wielu lat suszą, Samorząd Uczniowski ZS w Kalinówce zorganizował zbiórkę pieniężną.

Akcja rozpoczęła się 19 września, a zakonczyła 2 października 2011. Zebrane pieniądze w kwocie 192 zł wpłacono na konto UNICEF.