Loading color scheme

Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców 

Przewodniczący - Sławomir Cichocki
Skarbnik - Piotr Zieliński
Sekretarz - Katarzyna Chruścik
Członek - Jacek Trumiński
Członek - Tomasz Chalimoniuk
Członek - Jakub Bieniek

Kontakt Rada Rodziców Kalinówka email: rrkalinowka@gmail.com