Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu podstawa prawna: art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz §3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186, poz. 1245), w związku  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)

 

Dni  dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w Zespole Szkół w Kalinówce w roku szkolnym 2017/2018

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r.)

 

Dla wszystkich uczniów zespołu - Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum:

  • środa 18 kwietnia 2018 – pierwszy dzień egzaminu gimnazjalnego

  •  czwartek 19 kwietnia 2018– drugi dzień egzaminu gimnazjalnego

  •  piątek 20 kwietnia 2018 – trzecia część egzaminu gimnazjalnego – język obcy

  •  poniedziałek 30 kwietnia 2018 – dzień przed świętem 1 Maja

  •  środa 2 maja 2018 – Święto Flagi dzień miedzy 1Maja i 3 Maja

  •  piątek 4 maja 2018 –dzień po 3 Maja a sobotą

  •  piątek 1 czerwca 2018 – dzień po Bożym Ciele

?>