Ankieta ewaluacyjna dla Rodziców - wyniki

03 października została przeprowadzona ankieta wśród 12 członków Rady Rodziców dotycząca spotkań informacyjnych na terenie szkoły nauczycieli z rodzicami. Wyniki ankiety są następujące:

KWESTIONARUSZ ANKIETY EWALUACYJNEJ DLA RODZICÓW

Ocena spotkania klasowego

Szanowni Państwo!

Uprzejmie proszę o wyrażenie opinii na temat naszych spotkań klasowych. Dzięki temu będę mogła usprawnić ich przebieg i dostosować do Państwa oczekiwań.

1. Liczba spotkań klasowych jest:

a) za mała-1

b) za duża -1

c) wystarczająca- 10

2. Czas trwania spotkania był:

a)  za długi

b) za krótki-1

c) odpowiedni-11

3. Godzina rozpoczęcia spotkania była:

a) za wczesna-1

b) za późna

c) odpowiednia- 11

d) proponuję............................

4. Informacja o postępach dziecka jest:

a) Wystarczająca- 12

b)  za ogólna

c)  za szczegółowa

5. Jakie zmiany chcieliby Państwo wprowadzić w organizacji spotkań?

Spotkania indywidualne w razie potrzeb- 1

?>