Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nowy budynek SP

on 19 marzec 2018
Odsłony: 1578

2018_03_budowa_szkoly_12

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nowy budynek
Szkoły Podstawowej w Kalinówce dnia 16.03.2018

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budynek Szkoły Podstawowej
w Kalinowce odbyła się 16 marca 2018. Gospodarzem uroczystości był Wójt Gminy Głusk Jacek Anasiewicz, firma Budimex -generalny wykonawca inwestycji oraz Szkoła Podstawowa w Kalinówce.

Gości powitał Pan wójt wspólnie z Panią dyrektor Małgorzatą Guellard.

Na uroczystość przybyli:

Marszałek Województwa Lubelskiego - Pan Sławomir Sosnowski
Starosta Powiatu Lubelskiego - Pan Paweł Pikula
Radny Sejmiku Lubelskiego- Pan Henryk Dudziak
Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego- Władysław Kosiniak Kamysz
Poseł do Parlamentu Europejskiego- Krzysztof Hetman
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Pani Genowefa Tokarska
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Jan Łopata
Lubelski Kurator Oświaty - Pani Teresa Misiuk
Dyrektor Regionalnego Biura Energii - Pan Henryk Smolarz
Dyrektor ds. handlowych Budimex - Pan Marek Gromaszek
oraz Pan Paweł Kosior kierownik kontraktu wraz z pracownikami
Ksiądz Proboszcz Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Kazimierzówce - Ks. Józef Swatowski|
Naczelnik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym- Pani Beata Janiszewska Brudzisz
Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Pyschologiczno – Pedagogicznej- Pani Wioletta Błaziak
Zastępca Wójta Gminy Głusk- Pan Bogusław Kukuryk
Sekretarz Gminy, Radna Powiatu Lubelskiego - Pani Urszula Paździor
Dyrektor SZEAS przy UG Głusk jednocześnie Członek Zarządu Rady Powiatu Lubelskiego- Pani Anna Grzywaczewska

Radni Gminy Głusk na czele z przewodniczącym Panem Jackiem Smagałą

Pani Alicja Cioczek- dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilczopolu
Pani Monika Pawłowska- zastępcą dyrektora Szkoły Podstawowej w Mętowie
Pani Aneta Duszyńska- dyrektor Szkoły Podstawowej w Prawiednikach

Przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Kalinówce
Pan Sławomir Cichocki, Pan Piotr Zieliński, Pan Tomasz Chalimoniuk

Sołtys wsi Kalinówka Pani Renata Ryś i wsi Kazimierzówka Pan Eugeniusz Chyliński

Pan Sylwester Mituła – projektant MS Projekt
Inspektorzy nadzoru budowy- Panie Barbara Rybkowska, Marzena Falkiewicz, Anna Przybylska, Hanna Siwek

oraz nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Kalinówce.

Pani Małgorzata Guellard odczytała Akt Erekcyjny.
Głos zabrali:
- Jacek Anasiewicz – wójt Gminy Głusk,
- Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego,
- Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty,
- Marek Gromaszek - dyrektor ds. handlowych Budimex,
oraz prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Pan Władysław Kosiniak Kamysz.

Goście otrzymali pamiątkowe kielnie ufundowane przez firmę Budimex.
Sygnatariusze Aktu Erekcyjnego złożyli pamiątkowe podpisy:

Wójt Gminy Głusk Pan Jacka Anasiewicz
Przewodniczący Rady Gminy Pan Jack Smagała
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kalinówce Pani Małgorzata Guellard
Przewodniczący Rady Rodziców Pan Sławomir Cichockiego
Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Krzysztof Hetman
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Genowefa Tokarska
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jan Łopata
Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski
Starosta Powiatu Lubelskiego Pan Pawła Pikula
Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek- złożył podpis wcześniej
Lubelski Kuratora Oświaty Pani Teresa Misiuk
Radna Powiatu Lubelskiego Pani Anna Grzywaczewska
Radna Powiatu Lubelskiego Pani Urszula Paździor
Dyrektor ds. handlowych Pana Marek Gromaszek
Projektant MS Projekt Pan Sylwester Mituła
Ksiądz Proboszcz Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Kazimierzówce - Ks. Józefa Swatowskiego

 

Ksiądz Proboszcz Józef Swatowski poświęcił kamień węgielny, plac budowy oraz kapsułę czasu przygotowaną przez uczniów.
Uczniowie szkoły spakowali tuby z aktem erekcyjnym i kapsułą czasu.
Odczytano informację o zawartości kapsuły czasu:

W przygotowanych tubach znajduje się akt erekcyjny oraz kapsuła czasu-wiadomość dla przyszłych pokoleń.

Kapsuła czasu ma być świadectwem o epoce w której żyliśmy.
My uczniowie, przedstawiciele społeczności Szkoły Podstawowej w Kalinówce, przygotowaliśmy ją z myślą, by przekazać informacje o nas i naszej szkole.
Pomysłodawcami przygotowania kapsuły czasu byli uczniowie klasy IV C wraz z rodzicami i wychowawczynią Panią Mariolą Skoczylas.
Zajęli się też zebraniem wiadomości, które będą przesłaniem od uczniów szkoły
w Kalinówce.

Co zgromadziliśmy i umieściliśmy w kapsule czasu?

Na podstawie zebranych informacji zostały przygotowane i odręcznie napisane przez uczniów trzy listy.
List do kolegów i koleżanek z przyszłości
- od Oddziału Przedszkolnego i uczniów klas 1-3,
- od wszystkich uczniów z klas 4-7,
- oraz od uczniów klas gimnazjalnych.
W listach znalazły się informacje o świecie, który nas otacza.
Uczniowie opisali w jaki sposób spędzają czas, jak wygląda szkoła i system nauczania. Znalazły się też informacje o nowinkach ze świata techniki i kultury. Ważnym elementem są pytania do przyszłych pokoleń oraz przesłanie, które brzmi:

Mamy nadzieję, że spodobały Wam się czasy w których żyjemy, bo jesteśmy bardzo szczęśliwi. Nie wiemy, jak będzie wyglądać nasza szkoła, kiedy odczytacie ten list, ani jak Wam się będzie w niej uczyło. Życzymy jednak, aby nauka i życie prywatne były dla Was tak dobre, jak nasze.
Mamy jeszcze do Was prośbę- dbajcie o naszą szkołę, pamiętajcie o porządku w klasach. Niech Wam zawsze dopisuje dobry humor.

W kapsule znalazły się również fotografie obecnego wyglądu szkoły umieszczone na nowoczesnym nośniku pamięci.

Jako element pokazujący naszą aktualną rzeczywistość, w kapsule umieszczamy czasopismo lokalne Dziennik Wschodni z dnia 16 marca 2018 roku.

Dołączamy monety o nominałach 1 złoty, 2 złote, 5 złotych.

Kapsuła czasu, to prezent dla przyszłych pokoleń. Zostawiamy ją, by nasi potomkowie, poznali nas, nasze myśli i odczucia.

Sygnatariusze aktu erekcyjnego dokonali wmurowania kamienia węgielnego i kapsuły czasu.

Na zakończenie uroczystości Pani dyrektor Małgorzata Guellard podziękowała Panu Wójtowi i Radzie Gminy Głusk za podjęcie tak ważnej decyzji dla lokalnego środowiska wsi Kalinówka, Kazimierzówka, Abramowice Prywatne i Abramowice Kościelne, za zaangażowanie w proces poszukiwania środków na tę inwestycję oraz za liczne przybycie gości na uroczystość.

Film z budowy - MDRON.PL

?>