„Poleskich Torfowisk Czar” - Konkurs Plastyczny

on 15 marzec 2018
Odsłony: 1015

uwaga konkurs

Organizatorem konkursu jest Poleski Park Narodowy

Konkurs ma charakter otwarty. Przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej z terenu województwa lubelskiego. Udział w nim jest bezpłatny. Konkurs jest organizowany w czterech kategoriach wiekowych dla następujących uczestników:

  • Kategoria I - dzieci w wieku przedszkolnym,
  • Kategoria II - dzieci szkół podstawowych klasy I – III,
  • Kategoria III - dzieci szkół podstawowych klasy IV - VII,
  • Kategoria IV - młodzież szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
  1. Tematyka: rysunek o tematyce przyrodniczej, ukazujący walory Poleskiego Parku Narodowego.
  2. Temat pracy: „Poleskich Torfowisk Czar”
  3. Ilość prac: Uczestnik konkursu może przekazać tylko jedną pracę. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi o charakterze twórczym, nigdzie wcześniej niepublikowane i nie przedstawiane na innych konkursach.
  4. Format: 297 x 420 mm (A3). Prace w innym formacie i prace z wykorzystaniem materiałów przestrzennych (liście, szyszki, nasiona) nie zostaną dopuszczone do oceny jury.
  5. Prace dostarczamy do pani Agnieszki Tyniec do końca kwietnia wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

?>