Moda przez wieki

on 17 grudzień 2016
Odsłony: 2489

Wiecie jak bardzo mentalność ludzka zmieniała się przez stulecia? Czym różniły się od siebie epoki baroku, oświecenia, romantyzmu, pozytywizmu, dwudziestolecia międzywojennego? Poniekąd zostało to odzwierciedlone w ubiorze. Analizą ówczesnej mody oraz jej zmian na przestrzeni wieków zajęły się uczennice klasy III gimnazjum Kamila Brus, Martyna Milczarek, Weronika Solowska i Julia Ślemp w ramach projektu gimnazjalnego, którego obrona odbyła się 8.12.2016r. Opiekunem projektu jest pani Grażyna Piórkowska. Uczennice bardzo poważnie podeszły do tego miłego tematu, przygotowały bardzo ciekawą prezentację oraz zadbały o odpowiednią garderobę obrazującą każdą z omawianych epok. Podziękowania należą się dyrekcji Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie za wypożyczenie strojów teatralnych, pani Ewelinie Kisiel za wykonanie fryzur, rodzicom za wszelką pomoc oraz nauczycielom za wyrozumiałośc przy zwalnianiu z lekcji.


?>