Bezpiecznie Tu i Tam - RYWALIZACJA NA MULTIMEDIA

on 05 luty 2017
Odsłony: 2591

victory 1295302 1280

Przygotuj pracę na jeden z poniższych tematów i przekaż ją Wychowawcy do 15 lutego. Pamiętaj, że praca powinna być przygotowana w formie nagrania wideo lub nagrania dźwiękowego. W każdym zadaniu konkursowym nagradzamy 10 najlepszych prac wśród uczniów klas I-III oraz 10 najlepszych prac uczniów klas IV-VI. Czekają na Ciebie atrakcyjne nagrody – tablety i gadżety elektroniczne za miejsca na podium oraz nagrody wyróżnienie za miejsca 4-10.

 

Tematy zadania konkursowego.

1. Wyobraź sobie, że masz młodszego brata lub siostrę i mama powierzyła Ci zadanie nauczenia go/ją podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z internetu. Postanowiłes/́-aś zrobić mini poradnik, składający się z rysunków, obrazków lub zdjęć w ciekawy sposób pokazujac̨ych zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Poradnik powinien zawierać co najmniej 4 zasady bezpieczeństwa, których nauczyłeś się podczas zajęć. Pokaż swój poradnik na krótkim wideo, trwającym nie dłuzėj niż 2 minuty. Pamiętaj, aby filmować tylko poradnik, nie siebie.

2. Wyobraź sobie, że jesteś znanym specjalistą w dziedzinie bezpiecznego korzystania zinternetu i zaproszono Cię na wywiad do radia. Nagraj krótką audycję lub wywiad, podczas którego radzisz swoim rówiesnikom, co powinni robić, żeby być bezpiecznymi w sieci. Jesĺi zdecydujesz się na wywiad, poproś rodzica lub nauczyciela o zadawanie pytań, na które mógłbyś udzielić odpowiedzi. Nagranie nie może być dłuższe ze niż 2 minuty.

3. Wyobraź sobie, zė zostałes/́aś zaproszony do wziecia udziału w konkursie muzycznym „Rapowanie – Rymowanie”. Wyzwanie polega na tym, aby w rymowanej formie wymienić lub zasṕiewać zasady bezpiecznego korzystania z internetu, które poznałeś podczas zajęć z nauczycielem. Nagraj krótkie nagranie dzẃiek̨owe z Twoją odpowiedzią na wyzwanie. Nagranie nie mozė być dłuższe niż 2 minuty.

 

Oto wybór zasad, z których możesz skorzystać przygotowując pracę. Możesz zaprezentować również inne, zaproponowane przez Ciebie, zasady bezpieczeństwa online.

Zasady: a) Chronię swoje dane w sieci. b) Nie ufam osobom poznanym w internecie. c) Dbam o wizerunek w online. d) Nie hejtuję, szanuję innych internautów. e) Kontroluję czas spędzony w internecie. f) Korzystam z gier i aplikacji uzgodnionych z rodzicami. g) Nie odbieram wiadomosć i z nieznanego zŕódła. h) Mówięrodzicom i nauczycielom, jesĺi cośw internecie jest nie tak.

?>