Projekty w naszej szkole...

on 08 wrzesień 2014
Odsłony: 2359

W roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół będą realizowane następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Człowiek- najlepsza inwestycja”:

Celem projektu „Im wcześniej tym lepiej”,jest wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnego programu nauczania w zakresie matematyki. Realizacja ma przyczynić się do wzrostu jakości nauczania matematyki oraz doprowadzić do wyrównania szans edukacyjnych.

Drugim projektem będzie „Innowacyjna Szkoła – Szkołą Przyszłości”, którego celem jest kształtowanie umiejętności myślenia naukowego (zwłaszcza w zakresie przyrody), kształtowanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim i niemieckim.

Udział szkoły w obu projektach wiąże się również z tym, że uczniowie otrzymają tablety do pracy na lekcji. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w procesie edukacyjnym  zwiększy atrakcyjność zajęć oraz przyczyni się do wzrostu zainteresowania wykorzystywaniem narzędzi multimedialnych w nauce.

Trzecim realizowanym projektem jest „Innowacyjny Program Nauczania Wczesnoszkolnego – Zaczarowany Ołówek”.Głównym celem projektu jest poprawa jakości nauczania w obszarze edukacji wczesnoszkolnej przez opracowanie Innowacyjnego Programu Nauczania Wczesnoszkolnego (IPNW) uwzględniającego zróżnicowanie uczniów rozpoczynających edukację w wieku 6 i 7 lat wraz z obudową dydaktyczną oraz wdrożenie go w czterech szkołach podstawowych województwa lubelskiego. Udział w tym projekcie wzbogaci szkołę w tablicę interaktywną.

Projekty te będą realizowane w  klasach Ia, Ib i Ic szkoły podstawowej.

Ponadto uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum skorzystają z bezpłatnych zajęć wyrównawczych w ramach projektu „Szkoły sukcesuGminy Głusk”. Wezmą w nich udział zarówno uczniowie, którzy mają problemy z nauką, jak również dzieci szczególnie uzdolnione. W ramach projektu zostaną zorganizowane lekcje z matematyki, języka angielskiego, plastyczne, teatralno-muzyczne i logopedyczne. Zajęcia będą się odbywać po obowiązkowych godzinach lekcyjnych.

?>