Wybory Patrona Szkoły

on 17 kwiecień 2018
Odsłony: 970

2018_03_wybory_patrona_szkoly_5

W naszej szkole zakończyły się działania zmierzające do NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W KALINÓWCE.

Procedury Wyboru Patrona zostały opracowane zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017 r., poz. 649)oraz z Ustawą

o systemie oświaty. Nad realizacją procedur czuwa koordynator – pani Joanna Felke.

Do dnia 23 marca uczniowie zgłaszali własne kandydatury, które prezentowane były na Tablicy Ogłoszeń – zgłoszono 34 propozycje. Wszyscy uczniowie klas IV – III G zapoznali się z nimi i w pierwszym tygodniu kwietnia odbyło się głosowanie tajne wszystkich uczniow, za pomocą kart wyborczych. Komisja Samorządu Uczniowskiego

w składzie: Łukasz Ryś, Maćko Wnuk i Kacper Zdunek, przeliczyła głosy.

Najwyższą liczbę - 33 głosy uzyskała propozycja:

            Szkoła imienia 100-lecia Niepodległości Polski

Następnie na spotkaniu Trójek Klasowych - obecni byli przedstawiciele wszystkich klas oraz Zarząd Samorządu – przeprowadzono zatwierdzenie wyników wyborów. Protokół Wyborczy Samorządu Uczniowskiego dnia 12 kwietnia przekazano Pani Dyrektor.

Również Rada Pedagogiczna i pracownicy szkoły przeprowadzili głosowanie. W komisji nauczycielskiej pracowały panie: Anna Borowiec, Anna Kusak, Mariola Skoczylas. Spośród sześciu kandydatur zgłoszonych przez nauczycieli, w głosowaniu tajnym oddano 28 głosów na propozycję:

                                   100-lecia Niepodległości Polski

Uchwałę Rady Pedagogicznej dnia 12 kwietnia przekazano Pani Dyrektor.

Rada Rodziców w głosowaniu elektronicznym wyłoniła osiem propozycji Patrona Szkoły. Na Zebraniu Zarządu Rady Rodziców przeprowadzono głosowanie tajne. Członkowie Zarządu 10 głosami wybrali imię:

                                   100-lecia Niepodległości Polski

Uchwałę Rady Rodziców dnia 12 kwietnia przekazano Pani Dyrektor.

Kolejnym krokiem Dyrekcji Szkoły jest złożenie Wniosku o nadanie imienia do Pana Wójta Gminy Głusk - organu prowadzącego szkołę.

Dokładne wyniki poszczególnych głosowań można zobaczyć na dolnym korytarzu, na Tablicy Ogłoszeń. Zapraszamy!

?>