Możesz pomóc

PODATNIKU-POMÓŻ SZKOLE

przekazując 1% swojego podatku na Stowarzyszenie ,,Nasza Szkoła” w Kalinówce,
które jest organizacją pożytku publicznego wpisaną w Krajowym Rejestrze Sądowym- postanowienie Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 05 kwietnia 2004 nr KRS 0000102889.

Nasza działalność statutowa ma na celu m.in. rozbudowę istniejącej szkoły, stworzenie naszym dzieciom lepszych warunków kształcenia oraz dalszy rozwój świetlicy środowiskowej w naszej szkole .

W tym celu należy :

1. dokonać obliczenia wielkości rocznego podatku,

2. 1% z tego podatku wpłacić na rachunek bankowy naszej organizacji w terminie złożenia rocznego
zeznania podatkowego za 2012 r. – do 30 kwietnia danego roku (potwierdzenie wpłaty trzeba zachować na okres 5 lat) .

Będziemy Państwu wdzięczni za wspomożenie tą drogą.

Podajemy nasze konto:

Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach

nr 19868900070000383820000010

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”

?>